Пътеводител

Вземете вашият пътеводител от

ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА РАЙОНА

   Село Садово е разположено всред живописни полегати гънки на южните поли на средния клон на Източна Стара планина, губещи се в долината на река Луда Камчия, обградено от всички страни с хубави широколистни дъбови и букови гори. Неговото землище, заема южните разклонения на Върбишкия проход.  Селото се намира на пътя свързващ Върбишкия с Котленския проход и от там с градовете Котел, Сливен, Ямбол, Шумен, Омуртаг, Сунгурларе, Карнобат, Бургас и Черноморието.
В непсредствена близост са историческите села Медвен, Жеравна, Ичера и Катунище, които ни представят богатото архитектурно наследство от епохата на Възраждането в България. Там се съхраняват веществените документи на нашето минало показващо живителните извори на националните традиции в българската архитектура, създадена в тежките времена на XVII и XVIII век и свързваща се с националното осъзнаване на народа, с борбите му за политическа, икономическа и културна независимост.
   Живописният район разположен в Сливенския балкан и неговата източна низина, е известен в миналото не само с героичните борби на народа за национално освобождение, но и със запазените до днес паметници на древната и  възрожденска култура по тези места. В този край са разкрити праисторически селища, а откритата гробница в с. Калояново и тракийските могили в с. Садово са веществени доказателства за най-старите жители на Балканския полуостров – траките. Намерените монети на Севт и Лизимах, на Филип Македонски и Александър Велики, датиращи от IV – III век преди новата ера, както и запазените находки от римската епоха и от първото българско царство - римската базилика в Сливен и крепостите в района на Хисарлъка и  селата Садово, Медвен и Скала показват богатото историческо наследство на района и говорят за културното развитие от най-ранна епоха.
   При установяването на българите по тези земи град Котел и селищата около него са съществували като стратегически пунктове срещу Византия. Останки от антични и средновековни сгради и съоръжения се намират около селищата на Котленския, Садовския и Върбишкия проходи.  По в. Вида над с. Жеравна има запазени крепостни строежи, които някои автори датират от III – IV век. В подножието но този връх и на изток по билото на планината  до Върбишкия проход, и сега личат следите на отбранителния ров “Еркесия”, създаден през първите години на българската държава. В землището на с. Садово, с. Медвен, с. Скала съществуват останки от древни крепости охранявали пътищата през проходите Садовски и Върбишки, като крепостта “Карасу калеси”, “Кушитца”, “Ариплери”, “Медвенското кале”,“Бутово” и други.
В Садовския проход в местностата “Къзълджик дере” по всяка вероятност се е състояла битката през 811 година между  българския хан Крум и византийския император Никифор I .
Наблизо до гр. Котел се намира прохода “Железни врата” или  така наречения “Костин дол” където през 1280 година българския цар Ивайло е разбил 10-хилядната войска на византийския пълководец Мурин. В памет на тази битка на входа на прохода е изграден монументален паметник.
   По време на Възраждането, закътаните в дебрите на балкана Котел, Жеравна, Градец, Ичера, Медвен, Катунище и други планински селища запазват своето национално съзнание,  традиции и революционен дух и дават на българската история повече от 250 просветители и борци за национално освобождение. Най - видните личности са Георги Стойков Раковски, Захари Стоянов, Добри Чинтулов, д-р Петър Берон, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, капитан Георги Мамарчев и десетки войводи и хайдути.

ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ В ОКОЛНОСТИТЕ НА с. САДОВО

   С благоприятното си положение в полите на Източния Балкан, село Садово предлага чудесни възможности за туризъм. Сред  описаните по-долу преходи има истински високопланински маршрути до местностите Равния букак, Грамади, Гениш баир,Къзълджик дере, Царевец, до върховете Елликая - 881 м.,Калето (Малко Карасу - 699 м.), Карасу - 883 м., Дряна - 917 м., крепостите Карасу калеси и Кушитца. Всички те са в северна и северозападна посока към главното било на Стара планина, най-високите точки на които надхвърлят 950-1040 метра надморска височина. Наред с тези маршрути можете да откриете приятни равнинни пътеки  по поречието на Садовска река до вливането й в река Луда Камчия и или до местността Кабата на изток от селото.

Маршрут №1:  Садово – Куру дере – Царевец – Герганина пътека – Новачка - Садово

Маршрут №2: Садово – горното течение на Садовска река – Къзълджик дере – Ловен дом – Карасу калеси – Грамади - Садово

Маршрут №3: Садово – горното течение на Садовска река – Къзълджик дере –Ловен дом – Малко Карасу (находише на див люляк).

        Маршрутът е особено подходящ през месеците май-юни в съчетание с пикник и агне по хайдушки.

Маршрут №4: Садово – Кушитца - Харман дере – Върбишки проход – разклона за  Везенково – Садово

Маршрут №5: Садово – водосбора на Садовска река (Селската река) и река Корудере (Садовска  река) - Караджейката – барата - къмпинг “Бероново” на р. Луда Камчия и обратно

Маршрут №6: Садово – водослива на река Садовска и Куру дере - Караджейката – къмпинг“Бероново” на р. Луда Камчия  - местност “Слънчев бряг” на р. Камчия – разклона с. Везенково – Садово. (м. “Слънчев бряг” е чудесно място за устройване на къмпинг съчетан с риболов)

Маршрут №7: Садово – микро язовира – Ач Баир (Черкезки път) – Дъбовица – Кривия вир на р. Луда Камчия (връщане по същия път)

Маршрут №8: Садово – Баира – р. Куру дере – р. Сулу дере – находище на левурда (див чесън). Връщане по обратния път. Маршрута е особен подходящ през м.април-май.

            Може да се съчетае с пикник и гергьовско агне на шиш.

ГЪБАРСКИ РАЙОНИ

   Землището на село Садово предоставя благоприятни възможности за любителите на диворастящи гъби. Районът изобилства от находища на едни от най-ценните ядливи видове - пачи крак, манатарка, сърнела, печурка, булка гъба, коралка и други видове.

По не потвърдени сведения в дъбовите гори, южно от селото в местността “Ачбаир” се намират отделни находища на трюфели.

Най- добрите находища се намират в следните местности около селото:

- “Грамади” на 2 километра северозападно (манатарка, булка гъба, пачи крак, коралка);

- “Кабата” на километър и половина в източна посока (манатарка, пачи крак, сърнела, печурки);

- “Ташладжата” на около 2.5 километра южна посока (манатарка, булка гъба, пачи крак);

- “Чипелка” на около 3 километра в западна посока (манатарка, пачи крак, печурка и сърнела);

- “Ачбаир” на около 4 километра югозападно (манатарка, булка гъба, пачи крак, печурка, сърнела).

Гъбни находища се срещат и по целия маршрут № 4. /виж ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ /

РИБОЛОВНИ РАЙОНИ

   Любителите на риболова могат да бъдат сигурни, че района на с. Садово ще остави в тях незабравими спомени. В радиус от 5 километра, селото предлага рядко срещано съчетание от малки планински реки, пълноводната река Луда Камчия и няколко микро-язовира, в които се среща почти цялото видово разнообразие на сладководна риба у нас!

   В горното течение на Садовска река и съседната река “Курудере” (както и в по-далечната Медвенска река с прочутия “Син вир”) се среща балканска и дъгова пъстърва, както и речен рак. В средното и долно течение на тези малки реки има изобилие  от лещанка, кротушка, мряна и речен кефал.

В река Луда Камчия, по течението й, между селата Дъбовица, Бероново и Везенково (всяко на около 5 километра от селото) се среща изключително разнообразие от рибни видове – уникалното речно попче, бяла и черна мряна, уклей, речен кефал, бельовица, гърбавица, костур, див шаран, каракуда, пъстърва. В дълбоките сенчести вирове се въдят едри екземпляри кефал (достигащи над 2 килограма),бяла и черна  мряна (улавяни са екземпляри над 800 грама), шаран (над 2 килограма) и др.

В землището на с. Садово се намират следните микроязовири – Садовски-Кукин извор (на 2 километра югозападно), Медвенски (на 5 километра западно), Везенковски  и Бероновски (и двата на около 5 километра източно и югоизточно). В тези микроязовири има значими популации червеноперка, костур, каракуда, шаран, кефал, буфало (Медвенски яз.).

Селото е изходна точка и за по-сериозни риболовни излети (евентуално с преспиване на палатка):

- язовир Камчия, отстоящ на 15 километра в източна посока, до който води удобен асфалтиран път. Язовирът предлага едра какаруда, едър шаран, бяла  риба, толстолоб, гърбавица, едър костур, сом,  и други видове;

- езерото над село Скала, намиращо се на 18 километра в  южна посока, до което води удобен път през село Бероново. Езерото предлага едра червеноперка, бяла риба, костур, шаран, каракуда, езерни раци.

 

 В буйните зелени дъбови и букови гори на  с.Садово се отглежда  разнообразен дивеч –зайци, диви прасета, сърни, благороден елен, пернат дивеч и други видове. Възможностите за отстрел на трофейни екземпляри са гарантирани. За повече информация относно конкретните условия за организиране на ловни излети, любителите ловци могат да се обърнат към местната ловна дружинка или към Горско стопанство – Садово област Бургаска.